(1998-2002) Right

HZDS

Priemerná konzistentnosť pri hlasovaní: 70%, sme 3. najjednotnejšia

Priemerná účasť na hlasovaniach: 56%, sme 5. v účasti

Priemerný vek: 65, sme 1. najstaršia

sme 1. najvzdelanejšia

sme 1. najurozprávanejšia

sme 1. najscestovanejšia