Left (2012-2016)

OĽaNO

Priemerná konzistentnosť pri hlasovaní: 75%, sme 5. najjednotnejšia

Priemerná účasť na hlasovaniach: 81%, sme 2. v účasti

Priemerný vek: 47, sme 5. najstaršia

sme 2. najvzdelanejšia

sme 1. najurozprávanejšia

sme 3. najscestovanejšia