Left (2012-2016)

OĽaNO

Priemerná konzistentnosť pri hlasovaní: 73%, sme 5. najjednotnejšia

Priemerná účasť na hlasovaniach: 82%, sme 2. v účasti

Priemerný vek: 49, sme 5. najstaršia

sme 2. najvzdelanejšia

sme 1. najurozprávanejšia

sme 1. najscestovanejšia