Left (2012-2016)

SaS

Priemerná konzistentnosť pri hlasovaní: 82%, sme 4. najjednotnejšia

Priemerná účasť na hlasovaniach: 86%, sme 5. v účasti

Priemerný vek: 46, sme 6. najstaršia

sme 6. najvzdelanejšia

sme 2. najurozprávanejšia

sme 6. najscestovanejšia