Left (2012-2016)

SaS

Priemerná konzistentnosť pri hlasovaní: 83%, sme 6. najjednotnejšia

Priemerná účasť na hlasovaniach: 86%, sme 5. v účasti

Priemerný vek: 44, sme 6. najstaršia

sme 6. najvzdelanejšia

sme 2. najurozprávanejšia

sme 6. najscestovanejšia