Left (2012-2016)

SDKÚ – DS

Priemerná konzistentnosť pri hlasovaní: 80%, sme 6. najjednotnejšia

Priemerná účasť na hlasovaniach: 84%, sme 6. v účasti

Priemerný vek: 54, sme 3. najstaršia

sme 1. najvzdelanejšia

sme 3. najurozprávanejšia

sme 4. najscestovanejšia