Left (2012-2016)

SDKÚ – DS

Priemerná konzistentnosť pri hlasovaní: 81%, sme 4. najjednotnejšia

Priemerná účasť na hlasovaniach: 84%, sme 6. v účasti

Priemerný vek: 52, sme 3. najstaršia

sme 1. najvzdelanejšia

sme 3. najurozprávanejšia

sme 2. najscestovanejšia