Left (2012-2016)

SDKÚ – DS

Priemerná konzistentnosť pri hlasovaní: 81%, sme 3. najjednotnejšia

Priemerná účasť na hlasovaniach: 86%, sme 6. v účasti

Priemerný vek: 51, sme 4. najstaršia

sme 3. najvzdelanejšia

sme 3. najurozprávanejšia

sme 1. najscestovanejšia