Left (2012-2016)

SMER – SD

Priemerná konzistentnosť pri hlasovaní: 88%, sme 1. najjednotnejšia

Priemerná účasť na hlasovaniach: 91%, sme 1. v účasti

Priemerný vek: 55, sme 2. najstaršia

sme 4. najvzdelanejšia

sme 6. najurozprávanejšia

sme 2. najscestovanejšia