(1998-2002) Right

SMK

Priemerná konzistentnosť pri hlasovaní: 76%, sme 1. najjednotnejšia

Priemerná účasť na hlasovaniach: 77%, sme 3. v účasti

Priemerný vek: 64, sme 6. najstaršia

sme 6. najvzdelanejšia

sme 6. najurozprávanejšia

sme 1. najscestovanejšia