Prejav politika (Katarína Tóthová, HZDS) v parlamente z dňa 2001-06-14

Úryvky z prejavu, pre vyhľadávanie "oralny sex"

… diskutovala s viacerými, ktorí mi potvrdili, že orálnym stykom je aj bozkávanie. Pán minister, tá trestná sadzba bude platiť aj na bozkávanie? Pretože to je orálny styk. Je niečo iné orálny sex a niečo iné je orálny styk. Takže ja vám veľmi vážne kladiem …

Katarina-tothova

Up

Povedali predo mnou (Béla Bugár)

Povedali po mne (Béla Bugár)

Down


Nájdi niečo ďalšie a zaujímavé v prepisoch rozpráv z NRSR

Celý prejav

Lebo sa vám to nepodarilo. Dovoľte mi, aby som sa vyjadrila k samotnej novele ako celku. Táto novela výrazne popri niektorých zmenách zvyšuje trestné sadzby a celkom takým zakrytým spôsobom robí novelizáciu ďalších dvoch základných právnych predpisov, a to novelizuje Trestný poriadok a zákon o priestupkoch. Je mi veľmi ľúto, že v poslednom období legislatívna prax prešla na systém, že popri novelizácii jedného zákona sa tak akoby "šuťomba" novelizujú ďalšie zákony. Totiž Trestný poriadok je taká vážna právna norma, že v minulosti vstup do Trestného zákona, do Trestného poriadku aj do zákona o priestupkoch bol taký, že vždy to boli samostatne predložené právne normy, pretože sa k tomu pristupovalo veľmi uvážene, po dôkladnom zvážení veci, po prediskutovaní s teoretickou oblasťou, to znamená s právnickými fakultami, s vedeckými pracoviskami, to znamená s Akadémiou vied a podobne. Preto je mi veľmi ľúto, že dnes do týchto zásadných právnych noriem sa takýmto spôsobom vstupuje. Všetko sa zakryje zvratom a doplnením niektorých zákonov. Prvá moja pripomienka k priamemu textu je vlastne k zmene termínu a zavedeniu termínu utajované skutočnosti. Vážený pán minister, neviem, či príslušné odborné kruhy zvážili dôsledky zmeny textu v § 66, kde sa slová "ohrozenie štátneho tajomstva" nahrádzajú slovami "ohrozenie utajovaných skutočností". Aby ste ma správne rozumeli, nie som proti tomu, aby niektoré utajované skutočnosti boli trestnoprávne postihnuté, ale taký vážny trestný čin, ako je ohrozenie štátneho tajomstva, vymeniť za široké pojmové spojenie, veľavravné, ako ohrozenie utajovanej skutočnosti, zdá sa mi veľkým rizikom. To je potom plachta, ktorú prípadná vyšetrovacia mašinéria s prípadným politickým podtónom môže natiahnuť na taký široký okruh skutkov, pretože utajované skutočnosti, to je skutočne dosiaľ v teórii trestného práva nevymedzený pojem, s ktorým vy vstupujete do takej vážnej právnej normy, ako je Trestný zákon. Samozrejme, nemám len negatívne stanoviská. Chcem vyzdvihnúť nový § 181 písm. c), ktorý hovorí o porušovaní ochrany rastlín a živočíchov, pretože ho skutočne považujem za prínosný a ja ako človek, ktorý má ekologické cítenie, veľmi hlboké, toto ustanovenie skutočne vítam. Ďalej by som sa chcela dotknúť § 241 písm. a), ktorý ste, pán minister, v tlači propagovali a tlač to aj brala, pretože sa to týka novej úpravy znenia sexuálneho násilia, ktoré ste vymenili paragrafom znásilnenie. Pán minister, toto vymedzenie je veľmi pofidérne, "kto násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia donúti iného k orálnemu styku". Ja som diskutovala s viacerými, ktorí mi potvrdili, že orálnym stykom je aj bozkávanie. Pán minister, tá trestná sadzba bude platiť aj na bozkávanie? Pretože to je orálny styk. Je niečo iné orálny sex a niečo iné je orálny styk. Takže ja vám veľmi vážne kladiem otázku, či tam uvedené trestné sadzby, ako je potrestanie od dvoch do ôsmich rokov, budú platiť aj na bozkávanie.

Socializuj sa